БНР Радио София | BNR Radio Sofia - Online

Добавено от amrum в 20/08/2014 | 04:00
Радио София е регионалното радио на БНР за територията на столицата с подчертано информационен характер. Амбициозната задача, която екипът на радиото си поставя и, можем да кажем, успешно следва, е да обхване оптимално широко поле на слушателски търсения – да поставя въпроси и отговори от социално-икономическия, политически и културен живот, развлекателна насоченост, възпитателно-образователна функция и т.н.

Форматът на радиопрограмата е внимателно избран и по-скоро „алтернативен”, минаващ над този на традиционните радиа, находчив и леко предизвикателен, креативен и завладяващ. Тъкмо затова слушателската аудитория няма как да бъде таргетирана – тя обхваща всички, живеещи на територията и около София: деца, младежи, работещи и възрастни, мъже и жени, хора с различен социален и професионален статус.

Нестандартните предавания поднасят важна и актуална информация, но и предлагат коментари, идеи, мнения (например за бързо готвене с подръчни средства или за вълнуващо прекарване на свободния от ангажименти уикенд), разтоварват и зареждат, обогатяват интелектуално с куриозни факти и данни от различни сфери на живота, със срещи с бележити личности. Богатият музикален фонд на БНР и останалите тематични предавания пък представят в ефира на Радио София най-доброто от българската естрадна и популярна музика.
Сайт на Радио София